bg header new

conflictUit een onderzoek van het Rechtsbijstandsverzekering Informatie Centrum blijkt dat veel mensen wel eens een conflict hebben gehad met hun huisbaas.

Een derde van de ruim 1000 respondenten gaf aan wel eens een conflict met de huisbaas te hebben gehad. De vergelijkingssite van rechtsbijstandsverzekeringen hield het onderzoek onder bezoekers van hun website.

Onderhoud zorgt vaakst voor problemen
Achterstallig onderhoud is de grootste bron van conflict. Bij 37,7% van de mensen die aangaf wel eens een conflict met de huisbaas te hebben gehad, was dit vanwege achterstallig onderhoud. Andere veel voorkomende redenen voor conflicten waren huurverhogingen (22%) en een te hoge borg of het niet terugbetalen van de borg door de verhuurder (13,2%).

Huurderslijn
Huurders kunnen bij een conflict met de verhuurder of vragen over hun rechten en plichten als huurder altijd terecht bij de Huurderslijn, de juridische ledendienst van de Woonbond.
(De Woonbond 3 oktober 2017)
Noot HO De Peel: Als individuele huurder van Bergopwaarts kunt u niet bij de Huurderslijn terecht. HBO De Peel is lid van de Woonbond. Mocht u een vraag aan de Huurderslijn voor willen leggen dan kan dat via ons. Op de donderdagmorgen kunt op ons spreekuur in ons kantoor binnenlopen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Naschrift HBO De Peel
Als bestuur van HBO De Peel kunnen wij over dit onderwerp voor wat betreft de huurders van Bergopwaarts wel iets zeggen. Het is namelijk zo dat wanneer een huurder ontevreden is over een zaak die hij met Bergopwaarts wenst te regelen hij met ons in contact kan treden (op ons wekelijks spreekuur bijvoorbeeld) en dit uiteenzetten. Door ons wordt dan een Melding Huurders opgemaakt, die via een afgesproken kanaal bij Bergopwaarts wordt ingestoken. De zaak wordt dan opnieuw bekeken en beoordeeld. Wij hebben daar goede ervaringen mee.
Over de aantallen kunnen wij ook wel iets zeggen. Door ons werden onderstaande aantallen Melding Huurders bij Bergopwaarts gedeponeerd:
• 2013    10
• 2014     6
• 2015     6
• 2016    12
Dit zijn de getallen van de zaken die bij ons door huurders aangekaart zijn. Op een bestand van een kleine 5000 woningen mogen we stellen dat dit geen onrustbarende cijfers zijn. Het is in ieder geval voor ons wel een thermometer in de conflictmaterie tussen verhuurder en huurder die wij aan de hand van het aantal meldingen in de gaten kunnen houden.

Het bestuur van HBO De Peel

 

­