bg header new

stappenplanDe Brabantse corporatie Thuisvester bouwt vanaf nu alleen nog maar nul-op-de-meter nieuwbouw. Dan gaat het wel om ‘grondgebonden’ woningen en nog niet over hoogbouw.

 

 


Volgens de directeur-bestuurder Pierre Hobbelen is het ‘de nieuwe standaard’ en kiezen alle corporaties die hij kent voor deze aanpak. Nul-op-de-meter nieuwbouw is €25.000 duurder dan een ‘gewone’ woning. Omdat banken bereid zijn om dat stukje extra te financieren vindt de directeur-bestuurder het wel verantwoord. Voor hoogbouw wordt voorlopig nog gekozen voor zeer energiezuinig, maar zodra dat betaalbaar wordt gaat Thuisvester ook hoogbouw zonder energierekening bouwen. De nieuwbouwopgave ligt voor deze corporatie op zo’n 100 tot 150 woningen per jaar.

Bestaande woningen?
Voor bestaande woningen maakt Thuisvester een andere keuze vanwege de nog hoge investeringskosten die nodig zijn om die naar nul-op-de-meter te renoveren. Dan gaat het om €65.000 tot €70.000 per woning. In plaats daarvan worden de slechtere labels naar label B gerenoveerd. De corporatiebestuurder hoopt dat gaandeweg de technieken om bestaande woningen energieneutraal te krijgen goedkoper gaan worden. Hij sluit daarom niet uit dat ook bestaande woningen alsnog energieneutraal gemaakt gaan worden in de toekomst.

Woonbond routekaart naar energieneutraal
De Woonbond is met veel huurdersorganisaties en verhuurders in gesprek over de ‘route naar energieneutraal’. Belangrijk punt in dit overleg is de ‘no regret’-aanpak voor bestaande woningen: hoe zorg je ervoor dat de maatregelen die je nú neemt later niet een verdere stap naar energieneutraal in de weg staan? De Woonbond ontwikkelt een routekaart naar energieneutraal voor huurdersorganisaties. Aan de hand daarvan kan in een paar gesprekken duidelijk worden welke stappen mogelijk zijn.
(De Woonbond21 september 2017)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Met betrekking tot energiebesparende maatregelen gebeurt er bij Bergopwaarts het volgende.

  • Het spouwmuur project is afgerond. Alle woningen van Bergopwaarts zijn voorzien van spouwmuurisolatie voorzover dit technisch te verwezenlijken was;
  • Van de woningen waar nog sprake is van enkel glas wordt dit vervangen door dubbel glas;
  • In de Romboutstraat en omgeving in Deurne worden de daken vervangen in verband met de verwijdering van asbest. De daken worden daarna voorzien van isolatie en voor zover de ligging van de woningen zich daarvoor lenen geheel uitgevoerd in zonnepanelen. Dit zonder huurverhoging voor de bewoners;
  • In de Ligthartstraat in Deurne loopt de pilot Nul op de Meter woning, waar ervaring wordt opgedaan met een geheel aangepaste woning;
  • Binnen Bergopwaarts is men bezig met het schrijven van een planning voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen voor de komende jaren. We zijn nieuwsgierig naar de inhoud van dat stuk.

Het bestuur van HBO De Peel

 

 

­