bg header new

woningtoewijzingWoningcorporaties bieden een groter deel van hun vrijkomende woningen voor een lagere huurprijs aan. Dat blijkt uit de ‘Evaluatie passend toewijzen’ van Platform31 en onderzoeksbureau Rigo.
Om te zorgen dat mensen met een kleine beurs een betaalbare huurwoning krijgen aangeboden, is in januari 2016 beleid voor ‘passend toewijzen’ ingevoerd. In de evaluatie is gekeken naar de effecten van dit beleid.


Vaker betaalbaar voor lage inkomens

Huurders met een laag inkomen hebben een iets kleinere kans op een woning dan voorheen, maar komen wel betaalbaarder terecht. Dat komt omdat corporaties nu een groter deel van hun woningen betaalbaar aanbieden.
Hogere huur voor huurders zonder toeslag
Huurders met een iets hoger inkomen (tot €36.000) zijn gemiddeld juist een hogere huur gaan betalen. Bij pakweg de helft van de corporaties kunnen zij alleen nog reageren op woningen met een huurprijs die voor hun inkomen erg hoog is.
Grote verschillen in toepassen beleid
Uit de evaluatie blijkt ook dat er grote verschillen zijn in hoe corporaties het beleid toepassen. Sommige corporaties kiezen voor 'tweehurenbeleid'. Iedereen mag op dezelfde woning reageren, maar huurders met een laag inkomen betalen een lagere huurprijs. Anderen beperken de keuzevrijheid. Weer anderen kiezen ervoor om alle woningen goedkoper aan te bieden.
Segregatie niet toegenomen
In de evaluatie zijn tevens slaagkansen voor huurders in vier regio's onder de loep genomen. Zowel de groep boven als onder de huurtoeslaggrens behield ongeveer gelijke kansen op toewijzing van een woning. Ook de toegang tot wijken en tot grotere en kwalitatief betere woningen voor lagere inkomens bleef gelijk. Het is dus niet zo dat huurders met een laag inkomen nu in slechtere woningen terecht komen dan voorheen.
Gematigd positief over effecten
De Woonbond vindt het positief dat de prijzen van nieuw aangeboden corporatiewoningen gedaald zijn en dat huurders met een laag inkomen vaker in een betaalbare woning terecht komen. En dat het daarbij niet om slechte woningen in slechte wijken gaat. Maar huurders die geen recht hebben op huurtoeslag moeten ook goed en betaalbaar kunnen wonen. Op dat punt maakt de Woonbond zich grote zorgen. Dit lokale corporatiebeleid pakt voor sommige groepen huurders onrechtvaardig uit.
Te weinig betaalbare huurwoningen
Voor de Woonbond blijft het grootste punt van zorg dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn. Daar kan passend toewijzen wel voor enige verbetering zorgen, maar meer blijft nodig. De Woonbond blijft dan ook aandringen op 10% huurverlaging voor iedereen, op afschaffen van de verhuurderheffing (belasting op het verhuren van sociale huurwoningen) en op bouwen van véél meer woningen. Om de woningmarkt voor huurders beter te maken heeft een nieuw kabinet nog veel te doen.
(De Woonbond15 september 2017)

NASCHRIFT HBO DE PEEL

Om u een indruk te geven op welke wijze onze verhuurder Bergopwaarts het "Passend toewijzen" vorm heeft gegeven geven wij dit hieronder weer:

1 of 2 persoons huishoudens
Wanneer dit huishouden een inkomen heeft waarmee men in aanmerking komt voor huurtoeslag, dan mag aan hen een huurwoning worden toegewezen met een huurprijs van ten hoogste € 592,55* (dit is de aftoppingsgrens voor deze huishoudens);
3 of meer persoons huishoudens
Wanneer dit huishouden een huishoudinkomen heeft dat recht geeft op huurtoeslag, dan mag aan hen een woning worden toegewezen met een maximale huur van € 635,05*;

Eenheidshuren/Streefhuren
Het huurbeleid van Bergopwaarts heeft in 2016 een verandering ondergaan. Was eerder het puntenaantal uit het Woning Waardering Systeem voor de woning bepalend voor de huurprijs, er is nu een andere indeling gemaakt, die er als volgt uitziet:
Woningen met 0 of 1 slaapkamer
De doelgroep voor deze woningen bestaat uit een 1 persoons huishouden met een huurder die jonger is als 23 jaar of ouder als 65 jaar. De huurprijs voor deze woning bedraagt € 414,02*;
Woningen met 2 of 3 slaapkamers
De doelgroep voor deze woningen bestaat uit 1 of 2 personen (kleine gezinnen) jonger dan 65 jaar. De huurprijs voor deze woningen bedraagt € 592,55*, de aftoppingsgrens voor deze huishoudens;
Woningen met 4 of 5 slaapkamers
De doelgroep voor deze woningen zijn gezinnen vanaf 3 personen. De huurprijs voor deze woningen bedraagt € 635,05*, de aftoppingsgrens voor deze huishoudens;

Zoals u kunt zien zijn de eenheidshuren/streefhuren afgestemd op de aftoppingsgrenzen die genoemd staan in het passend toewijzen. Hierdoor wordt voorkomen dat, door het toepassen van huurprijzen afgeleid van het puntenaantal, een gewenste woning net niet binnen het bereik komen van kandidaat huurders.
* = Prijspeil 2017

Het bestuur van HBO De Peel

 

­