bg header new

agendaWe zijn eigenlijk vrij plotseling in de herfst van het jaar 2017 terechtgekomen en dat doet je beseffen dat we zo kalm aan het laatste deel van dit jaar zijn binnengestapt. Wat staat er nog te gebeuren voor de bestuursleden van HBO De Peel.

 

 


Een opsomming van activiteiten:

 • We nemen in september deel aan de netwerkbijeenkomst voor penningmeester van huurdersorganisaties, georganiseerd door Woonbond Zuid te Eindhoven;
 • We houden nog minimaal 4 bestuursvergaderingen van HBO De Peel met daarin opgenomen het overleg met de manager Wonen van Bergopwaarts de heer Kieft;
 • Elke komende maandagmorgen houden we overleg met het dagelijks bestuur van HBO De Peel, dat betekent nog 14 maal dit jaar;
 • Op de donderdagmorgen houden we open inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Dit jaar doen we dat nog 15 keer;
 • We zijn voornemens dit jaar in ieder geval nog twee maar zeer waarschijnlijk nog drie huurdersavonden te organiseren waarvoor de betreffende huurders persoonlijk een uitnodiging zullen ontvangen;
 • We hebben in oktober het halfjaarlijkse overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts. Dit is voor de eerste maal met mevrouw Liebers – van Rooy, die per 1 september 2017 in deze functie werd benoemd;
 • Ook in oktober is er het halfjaarlijkse overleg met wethouder Verhees en de beleidsadviseur Wonen van de gemeente Deurne;
 • In Helmond wordt in oktober deelgenomen aan het overleg in de commissie Wonen;
 • In november houdt Bergopwaarts een huurdersavond voor de huurders aan het Burgemeester Ruttenplein in Asten, waar wij ook aan deelnemen;
 • Ook in november organiseert Woonbond Zuid een netwerkbijeenkomst voor voorzitters van huurdersorganisaties. Wij nemen daar aan deel;
 • In het laatste kwartaal van 2017 vindt het halfjaarlijks overleg plaats met de twee door de HBO voorgedragen leden van de Raad van Commissarissen, mevrouw Ogg en de heer Delsing;
 • Verder nemen wij in november deel aan de Woning Markt Regio Vergadering bij de Woonbond Zuid in Eindhoven;
 • Eind november begin december zal het Beleidsplan en de Begroting 2018 ingediend moeten worden. Dit vereist een afzonderlijk overleg van het bestuur;
 • Begin december zal de tweede editie van het contact- en informatieblad voor de huurders van Bergopwaarts, Huurders Informatie, verschijnen. Dit tijdschrift wordt vanaf de eerste letter op papier tot aan de bezorging in de brievenbus van de huurders – met uitzondering van de drukpers – verzorgt door onze bestuursleden.

Dit zijn de geplande activiteiten. Onze vergaderingen en overleggen leveren regelmatig niet geplande activiteiten op. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er dus nog wel enige activiteiten aan de hiervoor gestelde opsomming toegevoegd gaan worden.
Sommige huurders vragen zich weleens af wat zo’n bestuur van HBO De Peel doet. Welnu door deze opsomming krijgt u enig inzicht in onze werkzaamheden.

Het bestuur van HBO De Peel
P.S.
Wij zijn op zoek naar huurders van Bergopwaarts (vrouw/man) die zich in willen zetten voor de belangen van ons allen, de huurders. Een huurder met wat administratieve/secretariële handigheid zou heel erg goed passen in ons bestuur. Kom als kandidaat bestuurslid een aantal weken ervaring opdoen en bekijken of dit iets voor u is.
U bent welkom!!!

­