bg header new

GettyImages 526022219De huurprijzen bij woningcorporaties stegen in 2017 minder hard dan in 2016. Bij particuliere en andere commerciële verhuurders steeg de huur juist harder. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

 

 

De huren van sociale huurwoningen bij de woningcorporaties stegen per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1%. Dit is een stuk lager dan de stijging van 1,6 % vorig jaar. Oorzaken zijn de lagere inflatie en het sociaal huurakkoord. Met dit huurakkoord kregen corporaties beperkingen opgelegd aan de stijging van hun ‘huursom’, het totaal van hun inkomsten uit huur.

Huurstijging commerciële verhuurders
Die beperkingen gelden helaas niet voor commerciële verhuurders van sociale -in huurprijs gereguleerde- woningen. Sterker nog: minister Blok heeft de ruimte voor huurverhoging daar zelfs verhoogd van 1,5% boven inflatie naar 2,5% boven inflatie. Dat heeft zich vertaald in een nog hogere huurstijging in 2017, ondanks de lagere inflatie. In 2017 was de gemiddelde huurstijging 2,5 %, in 2016 was het 2,3%. Meer dan helft van de sociale huurders in de commerciële sector kreeg zelfs met een huurstijging van 2,8 % te maken, de maximale huurverhoging voor de laagste inkomensgroep.
Huurstijging geliberaliseerde woningen
Zowel commerciële verhuurders als woningcorporaties verhuren ook dure woningen, waarvan de huurprijs niet gereguleerd wordt door de overheid. Dit zijn woningen die op het moment van verhuur al duurder zijn dan de zogenaamde liberalisatiegrens. De gemiddelde huurverhoging in deze 'vrije sector' lag in 2017 op 2,3%. Voor de huurverhoging van deze woningen stelt de overheid geen maximumpercentages. De inhoud van de huurcontracten bepaalt wat de huurverhoging mag zijn.

Groeiende kloof
De Woonbond vindt het goed dat de huurexplosie in de corporatiesector aan banden is gelegd, maar maakt zich grote zorgen over de steeds hogere prijzen die huurders van commerciële verhuurders moeten betalen. ‘Het is schandalig dat huurders zo worden uitgeknepen’, zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Minister Blok had commerciële verhuurders beperkingen kunnen opleggen aan de huurstijging. Dat heeft hij bewust nagelaten. Hij heeft zelfs een hogere huurstijging mogelijk gemaakt.’

Huren 10% omlaag
Om huren over de hele linie weer betaalbaar te krijgen is er volgens Paping een huurverlaging van 10% nodig. Niet alleen voor corporatiehuurders, maar ook voor huurders die van een particuliere of andere commerciële verhuurder huren. Paping roept het nieuwe kabinet op daar serieus werk van te maken.
(De Woonbond 8 september 2017)

Naschrift HBO De Peel
Wij, de huurders van Bergopwaarts, mogen ons gelukkig prijzen met het feit dat de gemiddelde huurstijging voor ons op 0,21% is uitgekomen. Door de wijze waarop de huursombenadering is toegepast bewegen de huurmaatregelen voor de huurders van Bergopwaarts zich tussen de 5% huurverlaging en 1,1% huurverhoging. De individueel toegepaste huurmaatregel per huurder is afhankelijk van de afstand die de werkelijke huur van die individuele huurder heeft tot de streefhuur voor de betreffende woning. Betaalt men minder dan de streefhuur betekent dat huurverhoging, betaalt men meer dan de streefhuur betekent dat een huurverlaging.
Dat Ronald Paping, de directeur van de Woonbond een huurverlaging van 10% bepleit bij het nieuwe kabinet is, gezien de huurverhogingen in de achterliggende jaren, best wel een gerechtvaardigde oproep aan het nieuwe kabinet. Gezien de deelnemers aan de kabinetsformatie, VVD, CDA, D66 en de Christen Unie, durven wij hier de stelling aan dat die oproep aan dovemans oren zal zijn gericht. Wij vrezen dat wij gelijk krijgen maar hopen dat de oproep van Ronald Paping enig gehoor zal vinden. Wie weet!

Het bestuur van HBO De Peel

 

­