bg header new

Mechteld Steeds meer huurders krijgen te maken met een Vereniging van Eigenaars (VvE) omdat er woningen in hun complex worden verkocht. Hoe zit het met de invloed die huurders kunnen uitoefenen op het beleid van die VvE?

 

Mechteld van der Vleuten © vverecht.nl

Vrijdag 1 september promoveerde Mechteld van der Vleuten op het proefschrift Gemengde complexen. Een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners. In deze complexen wonen huurders en eigenaren door elkaar. Soms hebben deze groepen tegengestelde belangen, en ze vallen ook nog onder andere rechtsregels. Huurders hebben te maken met het huurrecht, eigenaren met het appartementsrecht.

Gebrekkige communicatie
Het feit dat in gemengde complexen vaak een verhuurder een (groot) deel van de woningen in bezit heeft, maakt de boel nog ingewikkelder. Deze ‘grooteigenaar’ doet mee in de VvE, maar is als verhuurder ook aanspreekpunt voor de huurders. Van der Vleuten constateert dat veel problemen in gemengde complexen voortkomen uit gebrekkige communicatie. Door huurders meer te betrekken bij de VvE en haar vergaderingen, kunnen veel knelpunten worden opgelost.

Meer inspraak voor huurders
In het proefschrift pleit ze voor beter overleg en meer inspraak voor huurders, in ieder geval op de punten die hen direct aangaan. Huurders en eigenaren zijn immers samen bewoners van het complex, dus kunnen ze het best samen beslissen over het reilen en zeilen daarvan. ‘Er ontstaat daardoor eveneens meer evenwicht tussen de verhurende grooteigenaar en de daadwerkelijke bewoners, en ook meer evenwicht in de zeggenschap en invloed van de partijen. De klacht is immers kort gezegd dat de grooteigenaar te veel, de particuliere eigenaars te weinig en de huurders geen of slechts indirecte invloed in het complex hebben.’

Gemengde bewonerscommissies
Meer invloed voor huurders in de VvE heeft wel een prijs, namelijk ‘dat zij mogelijk een inbreuk op de huurbeschermingsbepalingen moeten dulden’. Met andere woorden, als huurders meer te zeggen krijgen in de VvE zal de invloed van bijvoorbeeld bewonerscommissies die een beroep kunnen doen op de Overlegwet af moeten nemen. Een mogelijk idee voor de toekomst is de vorming van gemengde bewonerscommissies, met huurders én eigenaren.

Actie in Den Haag
Alle interssante ideeën van Van der Vleuten vragen wel om actie in Den Haag. De politiek heeft eigenlijk nog niet zo goed nagedacht over de gevolgen van het bestaan van gemengde complexen. Al in 2015 publiceerde Van der Vleuten hier in opdracht van het ministerie van BZK een rapport over, met knelpunten en oplossingsrichtingen. En ook in dit proefschrift staan tal van aanbevelingen. Om het Haagse proces te vergemakkelijken zijn deze al in de vorm gegoten van wetswijzigingen. Eenvoudiger kan het niet worden gemaakt voor de dames en heren van het parlement.
(De Woonbond 6 september 2017)

Naschrift HBO De Peel
Dat gemengde complexen met zowel huurders als eigenaren - en dus een VvE - problemen opleveren staat als een paal boven water. Het is (gelukkig) zo dat er in het totale woningbestand van Bergopwaarts niet al te veel van dergelijke situaties voorkomen, maar daar waar het wel het geval is leidt dat vrijwel altijd tot kleine, grotere en soms nog grotere problemen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in De Wolfsberg in Deurne. Bergopwaarts verhuurt daar 74 appartementen in een complex waar ook de gemeente Deurne en de eigenaren van de op de begane grond gevestigde winkelpanden de Vereniging van Eigenaren vormen. De huurderscommissie Grande Monte, die de belangen van de huurders van Bergopwaarts in dit complex behartigt, vecht al jarenlang voor een rechtvaardige verdeling van de kosten van electra in de diverse gedeelten van dit complex en er is nog geen kijk op het einde van deze procedure die de kenmerken van "een gebed zonder einde" draagt. Ook in andere situaties blijkt dat, wanneer er reparaties of verrichtingen plaats moeten vinden waar de VvE haar zegen over moet uitspreken, dat het vaak onevenredig lang duurt voor dat er iets gebeurt.
Als het aan ons, HBO De Peel ligt: "Geen nieuwe complexen meer binnen Bergopwaarts waar sprake is van een Vereniging van Eigenaren"!!!

HET BESTUUR VAN HBO DE PEEL

­