bg header new

overlegDe Woonbond is gestart met een Ledenpanel voor bestuursleden van huurdersorganisaties. De eerste vragenlijst stond in het kader van de jaarlijkse huurverhoging. Hoe kijken bestuursleden van huurdersorganisaties terug op de onderhandelingen over de huurverhogingsronde 2017 en zijn ze tevreden over de resultaten? 112 bestuursleden verspreid over 105 huurdersorganisaties hebben gereageerd.


Invloed huurdersorganisaties

Over het algemeen kijken de deelnemers positief terug op de onderhandelingen over de jaarlijkse huurverhoging. 51% geeft aan dat het beleid door invloed van de huurdersorganisatie is veranderd. 69% vindt dat de huurdersorganisatie voldoende invloed had. Bijna een derde van de respondenten vindt dat de huurdersorganisatie onvoldoende invloed had.

Grote ontevredenheid commerciële sector
20% van de bestuursleden is niet tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. Maar liefst de helft hiervan is actief in de commerciële sector. Dat terwijl 80% van de respondenten actief is bij een huurdersorganisatie in de corporatiesector. De onvrede bij huurders in de commerciële sector is dus relatief groot. Slechts twee deelnemers uit de commerciële sector gaven aan tevreden te zijn over de huurverhogingsronde 2017.

Betaalbaarheid
Huurders die aangeven niet tevreden te zijn over het uiteindelijk door de verhuurder gevoerde beleid, verwijzen in enkele gevallen naar het hanteren van inkomensafhankelijke huurverhogingen door de verhuurder. Verhuurders die te weinig oog hebben voor de betaalbaarheid van huurwoningen zorgen ook voor onvrede. Bestuursleden van huurdersorganisaties die positief terugkijken op de onderhandelingen geven vaak aan vroegtijdig betrokken te zijn bij de plannen van de verhuurder.

Meedoen aan het Ledenpanel?
Bestuursleden van lidorganisaties kunnen zich via de nieuwsbrieven aanmelden voor het Woonbond opiniepanel. U krijgt dan ongeveer vier keer per jaar een korte vragenlijst toegestuurd.
( De Woonbond 4 september 2017)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
Als HBO De Peel zijn wij lid van de Woonbond en ook van het recent ingestelde Ledenpanel. In het kader van bovenstaand onderwerp zijn wij telefonisch geïnterviewd en is daarvan iets opgenomen in het artikel dat de Woonbond hierover heeft gepubliceerd in haar tijdschrift voor huurdersorganisaties en professionals Huurpeil.
In het artikel stond het volgende:

Voldoende invloed?
Ruim twee derde van de bestuursleden vindt dat de huurdersorganisatie voldoende invloed had op de huurverhoging. Zoals voorzitter Conny Raasveldt en secretaris Ton van de Weerd van HBO De Peel, die de huurders vertegenwoordigt van woningcorporatie Bergopwaarts. 'Wij hebben hier een goed overlegklimaat, waarin alles kan worden besproken. We komen maandelijks bij elkaar en het huurbeleid is in onderling overleg opgesteld. De laatste drie jaar hebben we de huurverhoging goed in de hand weten te houden. Daarbij past Bergopwaarts de huursombenadering toe, met verschillende verhogingen voor vier categorieën. Gemiddeld kwam de verhoging uit op 0,21 procent. De huurverhoging voor individuele woningen was maximaal 1,1 procent en woningen met een huur ver boven de streefhuur kregen een huurverlaging van 5 procent.' “

Dit citaat dekt vanzelfsprekend niet de complete huurmaatregel die wij voor het jaar 2017 met Bergopwaarts hebben afgesproken. De hele maatregel kunt u nog nalezen op onze publicatie van 2 mei 2017 die hieronder nog steeds aanwezig is. Het is goed te weten dat de auteur van het artikel onze opmerkingen over het proces van het vaststellen van de huurmaatregelen belangrijk genoeg vond om daar in zijn publicatie aandacht aan te schenken.

Het bestuur van HBO De Peel

 

­