bg header new

Tanja LiebersTanja Liebers-van Rooy is per 1 september 2017 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Bergopwaarts.

 

 

 

Mevrouw drs. Annemieke Blokker, voorzitter Raad van Commissarissen, zegt verheugd te zijn met de aanstelling van Tanja Liebers. ‘Bergopwaarts ziet betaalbaarheid van haar sociale huurwoningen en kwalitatief passend wonen als belangrijkste opgave. Het belang van huurders staat centraal. De ervaring die Tanja Liebers meebrengt geeft ons als RvC alle vertrouwen dat zij die focus vasthoudt en de organisatie verder ontwikkelt’.
Tanja Liebers is sinds augustus 2006 werkzaam bij Bergopwaarts. Eerst als controller en de afgelopen zeven jaar als manager Bedrijfsvoering. Daarvoor heeft zij 12,5 jaar bij Stichting Portaal gewerkt in verschillende functies. Zij heeft daarmee jarenlange ervaring in de corporatiesector en is goed thuis in de actuele opgave binnen de volkshuisvesting.
Hiermee volgt zij Chris Theuws op die per 1 mei jl. directeur-bestuurder is geworden bij woningstichting De Zaligheden in Eersel.
Tanja Liebers is 47 jaar en woont in Cuijk.

(Bron: Nieuws van Bergopwaarts)

Naschrift HBO De Peel:
Ons HBO bestuur kent mevrouw Tanja Liebers al jarenlang. Als manager Bedrijfsvoering van Bergopwaarts en dus financieel verantwoordelijke, oefende zij de controle uit over de financiële handel en wandel van onze organisatie. Vanuit die controlefunctie heeft zij ons een enkele maal gewezen op zaken die wij op een wat andere wijze aan zouden kunnen pakken en financieel voordeel op zouden kunnen leveren. Dit gebeurde in goed overleg overigens.
Kort geleden, gedurende de procedure van scheiding DAEB en niet DAEB heeft mevrouw Liebers ons goed op de hoogte gebracht van de wijze waarop Bergopwaarts in dit proces stond en in welke richting de scheiding zich zou gaan ontwikkelen. Mede daardoor hebben wij over deze voorgenomen scheiding een gedegen advies uit kunnen brengen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Wij hebben dus enige ervaring opgedaan met de persoon van mevrouw Tanja Liebers.
Beste lezers, weet dat de sollicitatieprocedure naar een functie van directeurbestuurder van een woningcorporatie, die tegenwoordig in handen ligt van de Autoriteit Woningcorporaties, niet vergelijkbaar is met die van vóór de Woningwet 2015. Het is een procedure die maanden inbeslag neemt, waarin de capaciteiten van de sollicitant en zijn of haar integriteit behoorlijk onderzocht worden. De benoeming is in de ogen van onze bestuursleden dus een felicitatie waard, die wij op deze plaats in de richting van mevrouw Liebers uitspreken.

Het is onze wens dat wij de komende tijd op een goede wijze de bestaande goede verhoudingen tussen Woningbouwvereniging Bergopwaarts en Huurders Belangen Organisatie De Peel kunnen voortzetten. Wanneer dat zo zal blijken te zijn varen zowel Bergopwaarts als HBO De Peel, maar vooral - en eigenlijk op de eerste plaats - de huurders van Bergopwaarts daar wel bij. Succes mevrouw Liebers!!

Het bestuur van HBO De Peel

­