bg header new

logo HBO 225x150

Beste huurders van Bergopwaarts en overige bezoekers van deze site,

Het is weliswaar vakantietijd, maar wij bij HBO De Peel gaan, al is het op een wat lager pitje, gewoon door. Ook ons open spreekuur op de donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, gaat gewoon door. Het is wellicht wel goed om u een update ‘je te geven over dat wat ons momenteel bezig houdt en waar we verder mee bezig zijn.

Op 13 juli 2017 organiseerden wij een huurdersavond voor de huurders van Bergopwaarts in de Zeilberg in Deurne. De avond werd gehouden in Den Draai en er kwamen een 16-tal huurders opdraven. Gezien het aantal woningen in Zeilberg mag dit redelijk genoemd worden. Het werd een levendige avond waar enkele huurders wel het één en ander ter tafel brachten. Een aantal zaken namen wij aan het einde van de avond dan ook mee om te bekijken wat we daar eventueel aan konden doen. De contacten daarover met Bergopwaarts zijn reeds gelegd en er is intussen al duidelijkheid verkregen over het aanbrengen van poorten bij twee achterpaden, het plaatsen van een toiletpot, het huurbedrag van een woning en de mogelijke koop van een huurwoning. Dit zijn directe resultaten die aan het houden van een dergelijke huurdersavond gekoppeld kunnen worden.
Van onze kant brachten wij informatie over de werkwijze van ons bestuur, het systeem van de huurmaatregelen van Bergopwaarts en de overige zaken waar wij met Bergopwaarts overleg over voeren. Ook werden een aantal cijfers van Bergopwaarts over haar prestaties, die vergeleken met andere corporaties en het landelijk beeld soms goed genoemd kunnen worden, bekend gemaakt. Een huurder meende hier de conclusie aan te kunnen verbinden dat HBO De Peel “het vriendje” is van Bergopwaarts. Uitgelegd werd dat het hier ging om harde cijfers uit een objectieve publicatie. Wanneer je als huurdersorganisatie je verhuurder dit soort cijfers ziet produceren mag je dat naar onze mening terugbrengen als resultaten van het overleg dat we over dit soort zaken met Bergopwaarts voeren.
Eind september zal onze volgende huurdersavond georganiseerd worden. De huurders van de wijk waar we dan komen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van ons.
Verder loopt het traject van de vernieuwing van de Samenwerkingsovereenkomst tussen HBO De Peel en Bergopwaarts nog. De laatste aanpassingen die wij aangebracht wensten te zien liggen nu ter beoordeling bij Bergopwaarts. In de herfst zal de vaststelling van het stuk vermoedelijk plaats gaan vinden.
We bezochten een vergadering van de Woonbond in Eindhoven van de Woning Markt Regio. Wij zijn lid van de Woonbond, volgen scherp haar beleid en zijn altijd vertegenwoordigt op haar vergaderingen en bijeenkomsten.
De komende weken nemen wij met enkele bestuursleden weer deel aan Werkateliers van de Woonbond in Eindhoven die gaan over de financiën en het penningmeesterschap van huurdersorganisaties en het werken met Woonmonitors.
We zijn ook bezig met het organiseren van een cursus van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum in onze eigen regio. Wij doen dit samen met Huurders Belangen Gemert-Bakel en De Pan te Someren. Deze cursus houden we begin oktober en de onderwerpen stellen we vast in overleg met Gemert en Someren.

Zoals u kunt zien, ook in de vakantieperiode blijven we actief bezig als bestuur van HBO De Peel. Dit alles onder het motto "huurders voor huurders".

Het bestuur van HBO De Peel.

­