bg header new

berekening 2

Huurders zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheid om in de eerste zes maanden van hun huurcontract de huurcommissie te laten toetsen of de huur wel in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Plasterk weten de bekendheid hiervan te willen vergroten.

Lagere huur
Dat het laten toetsen van de aanvangshuur kan lonen blijkt wel uit het jaarverslag van de huurcommissie. Vorig jaar werd de huur in een dergelijke procedure gemiddeld €77,- per maand verlaagd. Huurders werden in 71% van deze gevallen in het gelijk gesteld door de huurcommisie. De komende tijd gaat de minister bekijken wat de mogelijkheden zijn om in meer gemeenten actief informatie te verstrekken bij een nieuwe verhuring, en welke bijdrage de Rijksoverheid, gemeenten en verhuurders hierbij kunnen leveren

Doelgroepen
Daarnaast wil de minister aandacht besteden aan voorlichting bij specifieke doelgroepen. Het gaat om studenten, laaggeletterden en mensen in de schuldhulpverlening. De minister wil ook extra aandacht besteden aan kleine verhuurders, omdat deze vaker niet goed op de hoogte zijn van huurprijsregels.

(De Woonbond 21 juli 2017)

­