bg header new

ronald webLagere huren, lagere woonlasten

De afgelopen maand heeft de Woonbond voorgesteld om de huren met gemiddeld 10 procent te verlagen. Dat is hard nodig. Steeds meer huurders kunnen niet meer rondkomen; hun inkomen is gedaald en hun huur fors verhoogd.

Huren is zo langzamerhand een luxe geworden. Per vierkante meter betaal je gemiddeld nu meer voor een huurwoning dan voor een koopwoning. Dat komt omdat huren gestraft wordt (verhuurderheffing) en kopen beloond (hypotheekrenteaftrek en andere fiscale subsidies). De ene huurt duurder dan de ander, zodat het voor de hand ligt om de huren van de een met meer dan 10 procent te verlagen en voor de ander wat minder. Maar het gemiddelde huurniveau moet echt omlaag. Daarmee voorkomen we ar­moede en wordt huren weer aantrekkelijk. Maar moeten we dan niet werken aan nieuwbouw en verduurzaming van de woningen? Natuurlijk, de wachtlijsten zijn veel te hoog en we moeten ons houden aan het klimaatakkoord uit Parijs (we zijn immers Trump niet!). Daar staat de verhuurderheffing in de weg. Zonder deze heffing kunnen we alle drie doelstellingen realiseren: betaalbare huren, meer huurwoningen en lager energieverbruik en co2-uitstoot. Dus die heffing moet het komend kabinet gewoon afschaffen. Als ze slim zijn in Den Haag combineren ze daarbij de noodzaak van energiebesparing met lagere woonlasten. Schaf de heffing af met de verplichting om te investeren in energiebesparing, die niet of maar zeer beperkt doorbelast wordt in hogere huren. Dat kan leiden tot fors lagere woonlasten. Dan gaan de huren niet 10 procent omlaag, maar de woonlasten wel!

Ronald Paping Directeur Woonbond

(Bron: De Huurwijzer van de Woonbond, Zomer 2017)

­