bg header new

verkoophuurwoning

De vraag naar sociale huurwoningen is de laatste jaren hard gestegen. De doelgroep voor sociale huur nam tussen 2009 en 2015 met maar liefst 351.000 huishoudens toe.

Dat terwijl het aantal sociale huurwoningen juist afnam met een kwart miljoen woningen. In een vandaag gepubliceerd rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken (De staat van de volkshuisvesting), gaat men er vanuit dat er tot 2025 nog eens tussen de 65.000 en 315.000 sociale huurwoningen zullen verdwijnen.


Grote problemen betaalbaarheid

De huurprijzen stegen de afgelopen jaren fors; in de periode 2011-2016 zelfs met 21,9%. Alhoewel de huurstijging vanaf 2015 afnam, bleef de stijging hoger dan inflatie. De huurstijging bedroeg in 2016 gemiddeld nog 1,9%, nog steeds meer dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van huurders. De gemiddelde kale huurprijs voor een sociale huurwoning lag in 2016 al op €524-. 'De staat van de volkshuisvesting' gaat helaas niet in op de toegenomen betaalbaarheidsproblemen van huurders. Het Planbureau voor de Leefomgeving becijferde dat in 2015 ruim een half miljoen hurende huishoudens een te hoge huur had voor hun inkomen, een stijging van 8% (2009) naar 18% (2015) van de huurders.

Woonbond ziet noodzaak huurverlaging
De Woonbond ziet de enorme huurstijging van de afgelopen jaren als een groot probleem. De huren zijn fors gestegen nadat in 2013 de inflatievolgende huurverhoging is losgelaten, terwijl het besteedbaar inkomen van huurders juist is gedaald. De Woonbond pleit bij de formerende partijen dan ook voor 10% huurverlaging. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot ellenlange wachtlijsten en torenhoge prijzen, een komend kabinet moet het roer echt omgooien en inzetten op een grote, betaalbare sociale huursector.’
(De Woonbond 6 juni 2017)

NASCHRIFT HBO DE PEEL
In tegenstelling tot het bovenstaande heeft onze verhuurder, Bergopwaarts, er voor gezorgd dat het aantal sociale huurwoningen in haar bestand niet is gekrompen, maar juist is uitgebreid. In de afspraken die wij als huurdersorganisatie maakten met Bergopwaarts tijdens het overleg over de scheiding DAEB niet DAEB is afgesproken dat alle woningen met een geliberaliseerde huur (met uitzondering van 6 woningen in Helmond) bij mutatie teruggebracht zullen gaan worden naar de sociale huursector. De huurprijs van deze woningen komt dan te liggen rond de € 674,-. Op deze manier komen er rond de 100 woningen bij in de sociale sector. Verder bouwt Bergopwaarts momenteel zo'n 90 sociale huurwoningen aan de Europastraat in Deurne en zijn er nog enkele bouwplannen voor sociale huurwoningen die op vrij korte termijn gerealiseerd kunnen gaan worden.

Het bestuur van HBO De Peel

­