bg header new

logo HBO 2 jpg

De huurmaatregelen 2017 die Bergopwaarts heeft toegepast zijn op zijn minst redelijk te noemen, zo denken wij als bestuursleden van HBO De Peel er over.

Systeem van de huurmaatregelen van Bergopwaarts
In een eerdere publicatie van ons op deze site, van 2 mei 2017, hebben wij precies uitgelegd op welke wijze het systeem van de toepassing van de huursombenadering er voor ons, de huurders van Bergopwaarts, er uitziet.

Algemeen beeld huurmaatregelen
Nu alles goed is doorgerekend en alle huurders de brief met hun huurmaatregel hebben ontvangen is precies duidelijk geworden hoe de maatregelen er voor iedere individuele huurder van Bergopwaarts uitzien. Grofweg gezegd betekent dit dat deze zich beweegt tussen een huurverlaging van 5% en een huurverhoging van 1,1%, met een gering aantal uitzonderingen.

Het totaalbeeld voor de huurders van Bergopwaarts ziet er als volgt uit:

Huurverlaging tussen 0,1 en 5%:
432 adressen (9,0% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur blijft gelijk 0,0%:
309 adressen (6,5% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt met 0,3%:
1100 adressen (23,0% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt met 0,9%:
2493 adressen (52,1% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt met 1%:
368 adressen (7,7% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt met 1,1%:
53 adressen (1,1% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Huur stijgt meer dan 1,1%:
25 adressen (0,5% van het totaal aantal huurders van Bergopwaarts)

Totaal effect huurmaatregelen Bergopwaarts
Wanneer het geheel nu doorgerekend wordt dan betekent dit dat de gemiddelde stijging van de
huren van Bergopwaarts 0,21% bedraagt.

Totaal effect huurmaatregelen Nederland
De gemiddelde stijging van de huren berekend over heel Nederland bedraagt volgens de gegevens van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, 0,8%. Gesteld mag worden dat Bergopwaarts hier in gunstige zin bij afsteekt.

Het bestuur van HBO De Peel

­