bg header new

Bouwagenda

 

 

 

Duurzame huurwoningen

hoog op de Bouwagenda

 

 Bernard Wientjens presenteert de Bouwagenda

De bestaande huurwoningvoorraad moet met 100.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. Dat is één van de doelstellingen uit de gisteren gepresenteerde Bouwagenda.

In de Bouwagenda zet de speciaal hiervoor in het leven geroepen Taskforce op verzoek van het Kabinet de maatschappelijke opgave voor de bouwsector uiteen. Ook de huursector komt hier uitgebreid aan bod.

Verhuurderheffing staat in de weg
De Taskforce concludeert dat de verhuurderheffing die corporaties aan het Rijk moeten betalen een snelle verduurzaming van huurwoningen in de weg staat. Zij adviseren dan ook een deel van de verhuurderheffing in te zetten voor het isoleren van huurwoningen en plaatsen van zonnepanelen. Op deze manier kan de overheid de verduurzaming van de huursector versnellen.

Aanbod huursector
Woonbond, Aedes en VNG gaan verder invulling geven aan de maatschappelijke opgave voor de huursector. Gezamenlijk komen zij met een aanbod aan het komende kabinet. Energiebesparing, het aanpakken van het woningtekort en een betaalbare huursector staan hierbij centraal.

(De Woonbond 29 maart 2017)

­