bg header new

streefhuur

 

 

Nieuw kabinet moet

zorgen voor huurverlaging

‘Huurders hebben het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Een komend kabinet moet zorgen voor huurverlaging,’
reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de verkiezings-uitslag.

 

'De huren in de sociale huursector zijn de afgelopen jaren enorm gestegen terwijl het besteedbaar inkomen van huurders juist afnam. De Woonbond roept een komend kabinet op de huren met tien procent te verlagen en te zorgen voor noodzakelijke investeringen in de huursector door de verhuurderheffing af te schaffen.'

Betaalbaarheid huren belangrijk
Uit een peiling die de Woonbond liet uitvoeren door Kantar (voorheen TNS Nipo) bleek al dat huurders massaal wegliepen bij de coalitiepartijen. Huurders gaven aan vooral betaalbaarheid in de huursector een belangrijk onderwerp te vinden.

Tien procent huurverlaging nodig
Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders op jaarbasis €900,- gedaald. Het huren van een sociale huurwoning is per jaar gemiddeld juist €816,- duurder geworden ten opzichte van 2012. Volgens de Woonbond moeten de huurprijzen tien procent omlaag.

Meer investeren
aarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in de nieuwbouw van voldoende betaalbare huurwoningen en energiebesparende renovatie. Als de verhuurderheffing wordt afgeschaft hebben sociale verhuurders hier financieel de ruimte voor.

(De Woonbond16 maart 2017)

­